מסלולי מימון

החברה מעמידה הלוואות גישור כנגד שעבוד של נכס, מימון עד 70% משווי הנכס.

מסלול הבראה: איחוד הלוואות וחזרה למשכנתה

הלוואות הגישור ניתנות לתקופה של עד 5 שנים למטרות שונות כאשר האשראי ניתן במבנה עסקה גמיש המותאם ליכולת ההחזר של הלקוחות:
לוח הסילוקין של ההלוואה מותאם כהכנה לחזרה למשכנתה ארוכת-טווח, תוך לקיחה בחשבון וחישוב יחס ההחזר לצורך בחינה למשכנתה עתידית, בראייה בנקאית.

תנאים מקדמיים לקבלת הלוואה:
1. ערבות אישית של החייב (לעיתים גם ערבות צד ג').
2. שעבוד ראשון על נכס נדל"ן ביחס חוב לבטוחה שלא עולה על 70% מערך הנכס.
3. מקור סילוק ההלוואה ידוע ו/או מתוכנן מראש.

מסלול דף חדש: יציאה מחובות בליווי מכירה

מציאת פתרונות מימון לתיקים מורכבים באמצעות הלוואת גישור לסגירת כל החובות:
לקוחות עם צ'קים חוזרים, ריבוי הלוואות, תיקי גירושין, תיקים בהוצאה לפועל, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכו'.

  1. העמדת הלוואה לצורך ניקוי הנכס וסגירת חובות (חריגות בניה, ניקוי עיקולים על הנכס וכו').
  2. סיוע בליווי המכירה של הנכס (הפניה למתווך דירות, סיוע במציאת דיור חלופי).
  3. התאמה אישית של ההלוואה ללקוחות, תוך התחשבות בנסיבות ובמצבם הכלכלי של הלווים.

מסלול יזמות: רכישת ומכירת נדל"ן

מתן פיתרון לעסקאות נדל"ן, בגיבוי נכס בישראל.

  1. מימון לעסקאות Flip (רכישת נכס למטרת מכירתו ברווח, לרוב לאחר שיפוץ, בטווח הקצר).
  2. מימון לרכישת נכס נדל"ן נוסף בארץ או בחו"ל תוך שעבוד נכס קיים- עד 70% משווי הנכס הקיים
  3. השלמת מימון לרכישת נכס כנגד קבלת כספים ממכירה עתידית של נכס.