היועצים נדרשים להגיש טפסים שונים לצורך בחינת בקשת אשראי.

ריכזנו לנוחותכם מספר טפסים רלבנטיים להורדה.

  1. טופס לבקשת הלוואה חדשה – מגן קרדיט
  2. רשימת שמאים – מגן קרדיט
  3. אישור על הכנסות

ניתן להגיש בקשות בשני אמצעים :

  1. באמצעות מייל : loans@magen-credit.co.il
  2. באמצעות מילוי הטופס שלהלן .